Main content

Vodič protiv diskriminacije osoba s invaliditetom

Vodič je namijenjen prevashodno osobama s invaliditetom, ali i svim drugim pojedincima i stručnjacima koji dolaze u susret sa osobama s invaliditetom i koji mogu uticati na sprječavanje diskriminacije kojoj su osobe s invaliditetom svakodnevno izložene.

Vodič je razvijen tako da daje uvod u ljudska prava, sa posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom, govori o subjektima zaštite, kao i o instrumentima zaštite ljudskih prava, odnosno međunarodnim, regionalnim i nacionalnim dokumentima.

Pored toga predstavljen je proces zaštite od diskriminacije u Crnoj Gori kroz studiju izmišljenog slučaja. Vodič uključuje i listu često postavljanih pitanja, kroz koju se daju odgovori na određene dileme i nedoumice.

Autori Vodiča su Marijana Mugoša Šćekić i Milan Šaranović.

Vodič je izdat uz podršku Američke Ambasade u Podgorici, posredstvom Demokratske komisije za male grantove, a kroz projekat „Antidiskriminacija i osobe s invaliditetom“.

Monitoring poštovanja ljudskih prava u institucijama zatvorenog tipa u Crnoj Gori

EKVISTA je u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava (HRA) , Centrom za gradjansko obrazovanje (CGO) i Sigurnom ženskom kućom (SŽK) sprovela projekat 'Monitoring poštovanja ljudskih prava u institucijama zatvorenog tipa u Crnoj Gori' . Projekat je realizovan zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori i Ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici.


Saradnja se sastojala u vršenju zajedničkog monitoringa ustanova zatvorenog tipa, što je na kraju rezultiralo i objavljivanjem 5 publikacija i 4 brošure.

Publikacije izradjene u okviru ovog projekta su:

- Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama

-Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori

-Poštovanje ljudskih prava  korisnika Javne ustanove 'Komanski most'

-Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Centar za djecu i mlade 'Ljubović'

 

Brošure izradjene u okviru ovog projekta su:

-Kratki vodić kroz prava i obaveze zatvorenika i  zatvorenica

-Priručnik za djecu koja borave u Centru za djecu i mlade 'Ljubović'

-Informator za pacijente i pacijentkinje i članove njihovih porodica

 

U toku realizacije projekta ostvarena je i saradnja sa Ministarstvom pravde- Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija , MInistarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom zdravlja, JU Zavodom 'Komanski most',  JU Centrom za djecu i mlade 'Ljubović',  ZU Specijalnom bolnicom za psihijatriju- Kotor