Main content

Programi

Centar za antidiskriminaciju svoje aktivnosti sprovodi kroz programe. Programi Ekviste su:

  1. Opšti program i
  2. Program za osobe s invaliditetom.

Program za osobe s invaliditetom

Cilj ovog programa je unaprijeđenje ostvarivanja i zaštita prava osoba sa svim vrstama invaliditeta.

U okviru programa Centar pruža usluge zastupanja osobama s invaliditetom koje su žrtve diskriminacije.

Iza sebe imamo nekoliko slučajeva diskriminacije koje smo vodili u ime osoba s invaliditetom.