Main content

Unutrašnja organizacija

Organi EKVISTE su: Skupština, Generalni/a direktor/ka i Koordinacioni tim. Pored Generalnog direktora Centar će imati i direktore/ice pojedinačnih programa, koji će biti imenovani od strane Generalnog direktora.

Share